เค้าโครงบทรายการวิทยุโทรทัศน์ชื่อข่าว / ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ความยาว :           นาที
วันที่ออกอากาศ
ผลิตรายการโดยบทรายการโดย
ลำดับ ภาพ เสียง
1               ………………………………  ………………………………………                   ………………………………     ………………………………………    
2               ………………………………  ………………………………………                ………………………………  ………………………………………

           ตัวอย่างการวางรูปแบบบทรายการโทรทัศน์         เรื่อง เปิดสถานีบริการน้ำมันที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
         บริษัท
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
         ความยาว 45 วินาที
         ออกอากาศ 13 /5/47
ลำดับ ภาพ เสียง
1 พิธีเปิดพระสงฆ์สวด ประธานในพิธีเปิดงาน  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีเปิดสถานีน้ำปตท. และร้านค้าสะดวกซื้อ เอเอ็ม พีเอ็มโดยมีนางสุดารัตน์ เกยุวราพันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ปตท. น้ำมัน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธี เปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
2 ภาพบรรยากาศภายในงาน โดยรอบ  สถานีบริการน้ำมัน ปตท.แห่งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการ และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
3 ภาพบรรยากาศ การสาธิตการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บริกาล้างอัดฉีด และ ลูกค้าซื้อของในร้านสะดวกซื้อ  โดยเป็นสถานีบริการที่ได้มาตรฐานขนาด 3 ตู้จ่าย สามารถจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท  บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการล้างอัดฉีด และยังมีการให้บริการเสริมร้านค้าสะดวกซื้อ เอเอ็ม พีเอ็ม ไว้ให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย 
4 ภาพปั๊มน้ำมันและการเติมน้ำมัน  เชิญรับบริการน้ำมันปตท.ในราคาส่วนลดพิเศษในอัตราลิตรละ 1O สตางค์ สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง และลิตรละ 1 บาท สำหรับน้ำมันหล่อลื่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 ตัวอย่างบทโทรทัศน์แบบสมบูรณ์

ลำดับ

ภาพ